Om projektet

Vad är 4-uvas?

4-uvas står för ”för unga som varken arbetar eller studerar (uvas)”. Det är ett nationellt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och pågår till och med december 2022. Projektet har lokala projektledare som utgår från Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Vi tror på samverkan

Vi vill bidra till att alla berörda sektorer ska vara delaktiga i att utforma lösningar för att unga ska komma i sysselsättning. Det uppbyggda förtroendekapitalet ger civilsamhället en position där tillträde ges till ungas tankar, livserfarenheter, framtidsvisioner och utmaningar. Genom att se privata, offentliga och idéburna sektorer som en gemensam kraft för att skapa möjligheter för unga som varken arbetar eller studerar kan vi tillsammans bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Vårt arbete

Vi vill lyfta civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken och skapa en bättre samverkan mellan civilsamhället och det offentliga när det sker insatser för målgruppen. Genom att höja ungdomars egna röster kan vi tillsammans lyssna in och förstå hur vi kan samverka med våra insatser för unga och vad vi kan göra för att på bästa sätt hjälpa unga på deras väg till arbete och studier.

Ungas egna röster

Rapporter och utredningar har visat att ungdomars perspektiv ofta saknas när insatser planeras och genomföras för unga som varken arbetar eller studerar. Därför vill vi samla in ungas egna röster genom enkäter och djupintervjuer, för att med hjälp av deras åsikter och tankar fortsätta arbeta för civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken- och för en bättre samverkan.


Annons