Publikationer

Vi vill höja ungas egna röster!

Under 2021 har vi samlat in ungas egna röster kring vad de tycker att politiker och beslutsfattare behöver göra för att förbättra möjligheterna för unga att komma ut i arbete eller studier.

NU FINNS VÅR ANDRA RAPPORT ATT TA DEL AV HÄR!

Om rapporten  

Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

Flera rapporter och utredningar har visat att ungas perspektiv ofta saknas i både planerandet och genomförandet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att möta det behovet har vi lyssnat in och sammanställt röster från unga i hela landet.

Annons